Thứ sáu, 22/11/2019

64 doanh nghiệp

  • Nhiều doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động
    Tin tức 2 năm trước

    Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐTB&XH)), hiện đã có tới 64 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài