Thứ bảy, 19/10/2019

đồng sở hữu

  • Thủ tục tách sổ đỏ đồng sở hữu?
    Bạn đọc 1 năm trước

    Giấy chứng nhận sử dụng đất đồng sở hữu cho nên nếu muốn thực hiện tách sổ thì phải được sự đồng ý của tất cả những người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Chuyển hết tài sản cho vợ đứng tên có bất lợi gì không?
    Bạn đọc 1 năm trước

    Nếu tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân và không có căn cứ cho thấy đó là tài sản riêng thì đó là tài sản chung của vợ chồng.