Thứ bảy, 23/11/2019

lợi ích từ cái ôm

  • 7 điều kỳ diệu từ 12 cái ôm mỗi ngày
    Gia đình 2 tuần trước

    Nhà trị liệu gia đình người Mỹ từng cho rằng chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì sự sống và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển.