Thứ tư, 13/11/2019

nguồn vốn đầu tư nước ngoài

  • Việt Nam - điểm đến yêu thích của dòng vốn Nhật
    Kinh tế 4 tháng trước

    Gần 70% doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam là tín hiệu lạc quan để Việt Nam chinh phục dòng vốn chất lượng cao đến từ thị trường khó tính này.