Chủ nhật, 17/11/2019

tin tưởng đối phương

  • Anh nợ con em một người cha
    Tâm sự 2 tuần trước

    Con gái khi yêu luôn đem hết sự yêu thương, tin tưởng dành cho đối phương, nhưng khi gặp phải người không thương mình tôi đã có một kết thúc đau thương.