Thứ bảy, 23/11/2019

toàn bộ lễ cưới Ông Cao Thắng Đông Nhi