Thứ năm, 24/10/2019

Triển lãm giao dục

  • Triển lãm Giáo dục New Zealand, cơ hội vươn tới tương lai
    Tin tức 1 năm trước

    Hơn 30 trường hàng đầu New Zealand sẽ có mặt tại Triển lãm Giáo dục New Zealand, tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội vào ngày 22 và 23 tháng 9 tới đây.