Thùy Linh

Có thể chọn điều mình muốn nhưng đừng bao giờ chỉ tay vào cuộc sống người khác
Chúng ta có thể chọn để sống một cuộc sống mà chúng ta muốn nhưng đừng bao giờ chỉ tay vào cuộc sống của người khác. Trên đời này cuộc sống nào cũng đáng quý.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam