T. Linh

Phút sinh tử, 2 đứa trẻ chứng minh điều tên tội phạm đã sai
Hai đứa trẻ đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng đã lấy sinh mạng của mình để minh chứng lòng tin tưởng.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam