T. Linh (Theo Brightside)

8 tình huống không nên nói lời xin lỗi
Các nhà xã hội học nói rằng việc xin lỗi không cần thiết đã trở thành cách giao tiếp theo thói quen của chúng ta nhưng nó thực sự giết chết sự tự tin trong mỗi người.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam