Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID- 19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID- 19

Ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thêm 9 ca mắc COVID-19, 7 người của Công ty Trường Sinh

Thùy Linh

Biến điểm yếu thành sức mạnh, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian
Hãy biết cách tận dụng và biến những khiếm khuyết thành lợi thế của mình để thành công hơn trong cuộc sống. Một khi đã tin tưởng vào chính mình, bạn có thể làm được tất cả.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam