Nỗi đau từ bạo lực gia đình

Nỗi đau từ bạo lực gia đình

Đau đớn về thể xác, thương tổn tinh thần, thậm chí là cái chết thương tâm là hậu quả của bạo lực gia đình mà người trong cuộc không dám lên tiếng đấu tranh.

Bạo lực gia đình vẫn diễn biến phức tạp và mức độ ngày càng nghiêm trọng
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam