Thùy Linh

Kiềm chế nóng giận phước lành sẽ đến
Cơn giận dữ là bản năng nhưng nó thường không thể giải quyết được vấn đề mà còn có thể phá hủy mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Quan trọng hơn, nó có thể khiến cơ thể bị tổn thương. Muốn giữ được phúc khí, trước hết phải kiềm chế tính nóng nảy của mình.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam