Thùy Linh

So sánh mình với người khác chẳng khác nào cho họ thấy mình thua kém họ
Hãy là phiên bản của chính mình và tỏa sáng theo cách của riêng mình, đừng bao giờ làm bản sao của người khác để người khác thấy mình thua kém.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam