Thùy Linh

Tâm sinh tướng đúng không, biểu hiện như thế nào?
Thiện ác của con người đều qua năm tháng mà khắc họa thành, biểu hiện trên khuôn mặt. Trực giác đầu tiên của con người thường rất chính xác, bởi chỉ cần nhìn qua tướng mạo sẽ thấy được phần nào tính cách chân thực nhất của họ.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam