Ngọc Trinh “mặc như không”, mắc bẫy rồi?

Ngọc Trinh “mặc như không”, mắc bẫy rồi?

Cô nàng vòng eo 56 Ngọc Trinh lại làm xã hội điên đảo với “món” sở trường quen thuộc “mặc như không”. Nhưng lần này có vẻ đặc biệt hơn!

Ồn ào chưa lắng, Ngọc Trinh tiếp tục khoe eo “con kiến” trên đường phố Cannes

Lê Anh Đạt

Lớn nhanh thế chỉ có thể là thổi, là bơm
Lớn nhanh, giàu nhanh nằm ngoài các phép tính, chỉ có thể là “bơm”, “thổi”, hoặc “đột biến gen”.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam