Thế giới là địa ngục hay thiên đường, vàng là bụi hay bụi chính là vàng?

Thế giới là địa ngục hay thiên đường, vàng là bụi hay bụi chính là vàng?

Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh một đạo lý ở đời, thế giới là địa ngục hay thiên đường, vàng là bụi hay bụi là vàng, đều phụ thuộc vào cách nhìn của chúng ta.

Câu nói của Đức Phật làm ai cũng phải tự soi lại mình

Thùy Linh

Bài học về sự lương thiện từ 57 đồng xu của cô bé nghèo mắc bệnh bạch cầu
Khi ta gieo một mầm lương thiện từ chính hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta, nhất định sẽ có ngày mầm lương thiện nhỏ bé ấy sẽ lớn dần, lan tỏa rộng rãi.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam