Thùy Linh

45 độ làm người, 90 độ làm việc và 180 độ để đối nhân xử thế
Cuộc sống không phải là hoàn cảnh tạo nên con người, mà hoàn cảnh là do con người tạo ra. Ở đời, làm người, làm việc là một quá trình tích lũy dần dần và liên tục.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam