Theo The Stories of Life

Lời nhắn gửi muộn màng
Hãy trân trọng tình yêu vì tình yêu sẽ trường tồn ngay cả khi sức khỏe ngàn vàng của bạn không còn nữa.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam