Lê Anh Đạt

May rủi khó lường
Trong cuộc sống nhiều khi chuyện may rủi chỉ là kết quả của một trong hai sự lựa của cùng một vấn đề. May rủi luôn tồn tại đối với từng người, từng sự việc nhưng không ai có thể tính toán được.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam