Bất chấp quy định, lò gạch thủ công ở Tuyên Quang vẫn 'đầu độc' môi trường?

Bất chấp quy định, lò gạch thủ công ở Tuyên Quang vẫn "đầu độc" môi trường?

Hàng loạt lò gạch thủ công tại huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vẫn ngày đêm hoạt động, nhả khói "đầu độc" môi trường và người dân...

Khai thác cát tại Dự án Thủy điện sông Lô 8A: UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt rồi...cấp phép?
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam