Tuấn Khanh

Khi giấy khen chỉ như những tờ rao vặt
Một khi trường học in tờ giấy khen cho học sinh như một tờ giấy rao vặt vẫn dán ở cột điện bên đường thì liệu việc khen thưởng đó còn có ý nghĩa?
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam