'Bảo hiểm COVID-19 là toan tính trục lợi trên sự lo lắng, bất an của xã hội'

"Bảo hiểm COVID-19 là toan tính trục lợi trên sự lo lắng, bất an của xã hội"

Đánh giá về những ảnh hưởng của gói "bảo hiểm COVID - 19" mà các doanh nghiệp tung ra, chuyên gia Xã hội học cho rằng đây có thể được xem là toan tính để trục lợi trên sự lo lắng, bất an của xã hội, của người dân.

Chen chúc đi mua đồ dự trữ làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Thùy Linh

So sánh mình với người khác chẳng khác nào cho họ thấy mình thua kém họ
Hãy là phiên bản của chính mình và tỏa sáng theo cách của riêng mình, đừng bao giờ làm bản sao của người khác để người khác thấy mình thua kém.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam