Tuấn Khanh

Giấy khen hay là tấm bình phong thành tích?
Nhiều bậc cha mẹ muốn con mình nhận nhiều giấy khen, điểm A mà quên mất những kỹ năng cần thiết để rồi khi ra đời mớ giấy khen không giúp con tránh khỏi những thất bại.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam