Thạc sỹ Hồng Sáng

Mẹ, nơi khi mệt mỏi ta về náu thân
Đôi khi tự hỏi, giữa cái xã hội đầy những lọc lừa, những tan nát lòng trong cuộc mưu sinh, ta gửi hồn mình nương náu nơi đâu?
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam