Thùy Linh

Mọi thứ thế gian rồi sẽ qua đi chỉ còn lại tình yêu
Niềm vui hay nỗi buồn, khổ đau hay hạnh phúc đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng rồi cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Sau tất cả, chỉ còn tình yêu ở lại.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam