T. Linh

Sống trên đời cần biết say 3 phần, no 7 phần và yêu 8 phần
Trong cuộc sống người quá tốt, quá hiểu biết, quá thông minh đều không có hạnh phúc trọn vẹn. Tư tưởng sống “say 3 phần, no 7 phần, yêu 8 phần” không phải ai cũng thấm nhuần để có một cuộc đời an yên.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam