Cán bộ trường Đại học Đại Nam đưa người ra nước ngoài trái phép?

Cán bộ trường Đại học Đại Nam đưa người ra nước ngoài trái phép?

Hàng loạt người lao động đã tin lời người tự nhận là cán bộ trường Đại học Đại Nam tại Nghệ An mời chào làm Visa xuất khẩu lao động để rồi mất oan tiền, rước lấy bực mình.

Thu hồi giấy phép của 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Thùy Linh

6 điều nhỏ nhặt Bill Gates, Warren Buffett làm mỗi ngày để thành tỷ phú
Thành công không đến với ta dễ dàng, và điều đó chắc chắn không chỉ xảy ra sau một đêm. Nhưng bạn có thể làm những điều nhỏ nhặt mỗi ngày để đạt được mục tiêu của mình.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam