T. Linh (Theo Brightside)

6 thói quen khác biệt giữa người giàu và người nghèo
Tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh T. Harvest Eker từng nói: “Một bài toán đơn giàn: thu nhập của bạn sẽ tăng lên theo những gì bạn làm được”. Điều đó có nghĩa là sự giàu có không chỉ đến từ công việc, mà còn là cách suy nghĩ.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam