Thùy Linh

Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời?
Người thân, bạn bè, người yêu đều quan trọng, chúng ta không thể sống thiếu họ. Điều quan trọng là chúng ta đang được nhận tình yêu thương từ những người quan trọng nhất.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam