Vụ nhóm đối tượng ôm hàng nóng cố thủ trong xe: Đối tượng cuối cùng đã buông súng đầu hàng

Vụ nhóm đối tượng ôm hàng nóng cố thủ trong xe: Đối tượng cuối cùng đã buông súng đầu hàng

Liên quan đến vụ lực lượng chức năng vây ráp nhóm đối tượng nghi buôn ma túy ôm hàng nóng cố thủ trong xe, đối tượng cuối cùng đã buông súng, đầu hàng.

Cập nhật: Đã bắt được hai đối tượng trong nhóm ôm hàng nóng cố thủ trong xe
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam