Huỳnh Cam - ĐH An Giang

Hạnh phúc theo lẽ riêng
Trên đời này, có gì bằng được sống trọn với đam mê, được một công việc ổn định, được nhìn thấy người thân vui khỏe, luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn và luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim của những người bên cạnh.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam