Thu Phương (Theo Aboluowang)

Người thông minh không “ăn thua” với người khác
Ai nói điều gì đó với bạn, bạn sẽ đáp trả lại, khi ai đó làm điều bạn không vừa mắt, bạn sẽ muốn chỉnh nó ngay lập tức. Tuy nhiên, “ăn thua” với người khác nhiều lúc không phải cách hay.
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam