T. Linh (Theo Brightside)

8 điều giúp phụ nữ và đàn ông hiểu nhau hơn khi giao tiếp
Đàn ông và phụ nữ có thể nói cùng một ngôn ngữ nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hiểu nhau. Một nghiên cứu cho thấy các từ và cụm từ có ý nghĩa khác nhau đối với 2 giới khi giao tiếp.  
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam