Nguồn: Moneyaaa

Cái “giá” của thiện tâm: Khoản đầu tư thành công nhất trong cuộc đời
Người đàn ông bỏ ra 90 đồng đầu tư cho một cậu bé chiếc hộp đánh giày. Sau 15 năm, bất ngờ nhận được một khoản đầu tư 5 triệu tệ từ người có biệt danh “tôi giỏi nhất".
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam
Báo Điện tử Gia Đình Việt Nam