10 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Hải Sơn  - Thứ hai, 30/04/2018, 09:52 AM
Bộ Y tế vừa công bố 10 thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2318/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, 10 thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng gồm có 4 thủ tục cấp Trung ương và 6 thủ tục cấp tỉnh.

4 thủ tục cấp Trung ương gồm: thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định sản xuất trong nước.

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

yte

Bộ Y tế công bố 10 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

>>>Hơn 500.000 người dự lễ hội Bánh dân gian Nam bộ

6 thủ tục cấp tỉnh bao gồm: Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm.

Thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng bãi bỏ 28 thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế và các Thông tư hướng dẫn liên quan.

Hiệu trưởng trường mầm non tử vong sau khi truyền nước tại phòng khám tư (Nguồn: VTC1)

Bình luận