Agribank tỉnh Thanh Hóa được tách thành 3 chi nhánh

Trịnh Tuyên  - Chủ nhật, 13/01/2019, 10:56 AM
Ngày 12/1, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hoá đã làm Lễ khai trương, đây là một trong ba chi nhánh được tách từ Chi nhánh Agribank tỉnh Thanh Hóa.
50170560_961478254062886_1281065298446778368_n

Lễ khai trương Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa

Căn cứ đề án Tái cơ cấu Agribank đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Agribank từng bước sắp xếp lại màng lưới các chi nhánh đưa về trực thuộc trực tiếp Trụ sở chính phù hợp với quy mô và khả năng quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 15/1/2018 của Hội đồng Thành viên Agribank về triển khai phương án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 108/NQ-HĐTV kỳ họp lần thứ VIII của Hội đồng Thành viên về việc điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2019 Agribank Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa chia tách thành 3 Chi nhánh loại I, hạng I gồm: Agribank Chi nhánh Thanh Hóa, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa và Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

Ngay khi có Quyết định thành lập, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hoá đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm không có sự biến động trong kinh doanh, an toàn hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh: 1 Giám đốc, 2 Phó giám đốc và 5 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Kế toán Ngân quỹ, Phòng Dịch vụ và Marketing, Phòng Tổng hợp và Phòng Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ. Toàn hệ thống Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa có 294 cán bộ nhân viên.

Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa trụ sở Hội sở tại thị trấn huyện Quảng Xương và được giao quản lý, điều hành mọi hoạt động của 8 chi nhánh loại II gồm:,Chi nhánh Ba Đình, Chi nhánh Số 2, Chi nhánh huyện Nông Cống, Chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Chi nhánh Nghi Sơn, Chi nhánh huyện Như Thanh, Chi nhánh huyện Thường Xuân và Chi nhánh huyện Như Xuân và 11 Phòng Giao dịch trực thuộc.

Hiện nay, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa có tổng nguồn vốn hơn 6.600 tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 8.900 tỷ đồng, với hơn 70.000 khách hàng tiền vay, hơn 300 ngàn khách hàng tiền gửi và sử dụng dịch vụ đang giao dịch tại Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hoá, 18 máy ATM được phân bố từ Hội sở đến các chi nhánh loại II và phòng giao dịch trực thuộc, 96 thiết bị chấp nhận thẻ (POS) được Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hoá lắp đặt tại nhiều cửa hàng, siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh.

Làng hoa Đông Cương, TP. Thanh Hóa chuẩn bị vào Tết 2019 (Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường) 

Bình luận