Thứ tư, 27/05/2020

âm tính covid-19

  • 19 nhân viên Bệnh viện Hồng Ngọc âm tính với SARS-CoV-2
    Tin tức 2 tháng trước

    Trong số 20 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17- N.H.N, có 19 người đã có kết quả âm tính với Covid-19 và 1 người đang chờ kết quả.

  • Người nhiễm Covid-19 được cho là khỏi bệnh khi đạt những tiêu chuẩn nào?
    Sống + 3 tháng trước

    Người nhiễm dịch Covid-19 được cho là khỏi bệnh khi đạt 5 tiêu chuẩn về sức khỏe mà Bộ Y tế đưa ra.