Mục sở thị khai trường Vietmindo, nơi có vỉa than tốt nhất Quảng Ninh

Mục sở thị khai trường Vietmindo, nơi có vỉa than tốt nhất Quảng Ninh

Để vào được khai trường khai thác than Vietmindo phải qua rất nhiều hệ thống barie có gắn các thiết bị giám sát điện tử cực kỳ hiện đại.