Nhận con nuôi cần những thủ tục gì?

Nhận con nuôi cần những thủ tục gì?

Theo quy định của pháp luật, người nhận con nuôi phải làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tung hình ảnh, clip nhạy cảm của người khác lên mạng: Vi phạm pháp luật, đi tù như chơi