Ly hôn bao lâu phải tách khẩu nhà chồng?

Ly hôn bao lâu phải tách khẩu nhà chồng?

Ly hôn bao lâu phải tách khẩu nhà chồng và thủ tục tách khẩu như thế nào? Luật sư sẽ tư vấn cụ thể về những quy định này.

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự vẫn ở Quảng Nam