Dịch virus Corona đến mức độ nào người lao động được nghỉ việc?

Dịch virus Corona đến mức độ nào người lao động được nghỉ việc?

Trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân tử vong cao, Bộ Y tế công bố tình trạng y tế khẩn cấp về dịch bệnh thì người lao động có thể được nghỉ việc không?

Thủ tướng Chính phủ: "Dự án BOT phải được đấu thầu công khai chứ không chỉ định thầu"