Sống chung không đăng ký kết hôn, có phải chia tài sản khi chia tay?

Sống chung không đăng ký kết hôn, có phải chia tài sản khi chia tay?

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Hành vi chung sống như vợ chồng trái pháp luật, bị xử phạt thế nào?