Hà Tĩnh: Rà soát danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa

Hà Tĩnh: Rà soát danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa

VPCP vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Tĩnh đủ điều kiện chuyển đổi thành CTCP.

Hà Tĩnh: Công trình vốn nước ngoài có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thi công ẩu?