Hoà Bình: Có hay không bạt núi mở đường để khai thác khoáng sản trái phép?

Hoà Bình: Có hay không bạt núi mở đường để khai thác khoáng sản trái phép?

Tại vị trí đồi Yên Ngựa, thị trấn Ba Hàng Đồi (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đang có dấu hiệu bạt núi để mở đường đi vào khai thác khoáng sản trái phép.

Doanh nghiệp khai thác khoáng sản nợ thuế, chính quyền Cao Bằng đừng để "nhờn luật"