Bài 4: Đề nghị Sở Y tế Hà Nội vào cuộc làm rõ phản ánh về thẩm mỹ Việt Hàn

Bài 4: Đề nghị Sở Y tế Hà Nội vào cuộc làm rõ phản ánh về thẩm mỹ Việt Hàn

Hoạt động như một phòng khám chuyên khoa phẫu thuật nhiều năm, nhưng thẩm mỹ Việt Hàn vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý?

Vụ Bệnh viện mắt Việt Hàn bị tố “suýt” làm mù mắt bệnh nhân: Sẽ khởi kiện ra toà!