Hải Dương: Nước sạch chuyển màu lạ, dân sống trong lo lắng

Hải Dương: Nước sạch chuyển màu lạ, dân sống trong lo lắng

Người dân tại xã Hiệp Cát (Nam Sách, Hải Dương) sống trong lo lắng vì mấy ngày gần đây nước sinh hoạt bỗng xuất hiện màu “lạ”.

37 "làng ung thư" có nguồn nước ô nhiễm nặng