'Choáng' với mức phí Công ty Batimex thu của người lao động qua Nhật Bản làm việc

"Choáng" với mức phí Công ty Batimex thu của người lao động qua Nhật Bản làm việc

Mức phí công ty Batimex thu của người lao động đi sang Nhật Bản làm việc "vượt" quy định rất lớn. Cơ quan chức năng có hay biết?

Giám đốc Công ty Wimex Việt Nam bị tố “lừa đảo” tiền của người lao động muốn đi Nhật làm việc