Lãnh đạo Sở GDĐT Hải Dương bỏ công sở đi du lịch: 'Đi tham quan' biến thành 'đi tham quan học tập'

Lãnh đạo Sở GDĐT Hải Dương bỏ công sở đi du lịch: "Đi tham quan" biến thành "đi tham quan học tập"

Trong các văn bản đính chính của Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương, nội dung đi "tham quan" đã được điều chỉnh thành "tham quan học tập kinh nghiệm"...!

Lãnh đạo, nhân viên Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương bỏ công sở để đi du lịch trong ngày hành chính?