CĐT Dự án Xuân Phương Garden: 'Thỏa thuận đấy chúng tôi không thực hiện được'

CĐT Dự án Xuân Phương Garden: "Thỏa thuận đấy chúng tôi không thực hiện được"

Đại diện chủ đầu tư Thịnh Phát Land cho biết như vậy liên quan đến việc thỏa thuận bồi thường với dân khi thực hiện dự án Xuân Phương Garden...

Hà Nội: Người dân "tố" bất cập tại Dự án Xuân Phương Garden