Không mang giấy phép lái xe bị phạt bao nhiêu tiền?

Không mang giấy phép lái xe bị phạt bao nhiêu tiền?

Tùy từng trường hợp, người điều khiển xe cơ giới không mang giấy phép lái xe sẽ bị xử phạt theo các mức độ khác nhau.

Đổi bằng lái xe cần làm thủ tục gì?