Đòi ly hôn trước, có gặp bất lợi khi chia tài sản chung?

Đòi ly hôn trước, có gặp bất lợi khi chia tài sản chung?

Khi vợ hoặc chồng cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc thì có quyền yêu cầu ly hôn và việc này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên khi phân chia tài sản.

Sau khi kết hôn, tài sản riêng có trở thành tài sản chung của hai vợ chồng?