Đơn vị không đủ chức năng vẫn được Công ty Delta Galil Việt Nam thuê để  xử lý nước thải nguy hại?

Đơn vị không đủ chức năng vẫn được Công ty Delta Galil Việt Nam thuê để xử lý nước thải nguy hại?

Hàng trăm m3 nước thải gây ô nhiễm của Công ty Delta Galil Việt Nam đang được giao cho Công ty Long Phước vận chuyển, xử lý không theo quy định của pháp luật?

Công ty Delta Galil Việt Nam "qua mặt" tỉnh Bình Định, tiếp tục xả thải không phép ra môi trường