Bài 2: Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa 'phán bệnh' cho người khỏe: Bất thường trong sổ khám bệnh

Bài 2: Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa "phán bệnh" cho người khỏe: Bất thường trong sổ khám bệnh

Trước nhiều dấu hiệu sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa ở số 73, đường Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý.

Thâm nhập phòng khám Đa khoa Thiên Hòa: "Toe toét cuộc đời rồi cháu ạ"!