Hơn 1 tấn ngô giống từ dự án tiền tỷ tại Quảng Bình bị mối mọt, hư hỏng vẫn đem phát cho dân

Hơn 1 tấn ngô giống từ dự án tiền tỷ tại Quảng Bình bị mối mọt, hư hỏng vẫn đem phát cho dân

Hơn 1 tấn ngô giống sản xuất vụ Đông Xuân thuộc Dự án “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân” tại Quảng Bình bị mối mọt, hư hỏng.

Quảng Bình: Vì sao cán bộ bị kỷ luật nhiều lần vẫn ‘vô tư’ công tác?