Bài 1 - Dự án khu dân cư nghìn tỷ tại Thanh Sơn - Phú Thọ: Dân ngậm ngùi nhận tiền đền bù rẻ mạt

Bài 1 - Dự án khu dân cư nghìn tỷ tại Thanh Sơn - Phú Thọ: Dân ngậm ngùi nhận tiền đền bù rẻ mạt

Hứa hẹn nhiều đổi mới hiện đại khi Dự án Khu dân cư mới Soi Cả tổng mức đầu tư nghìn tỷ được xây dựng. Nhưng lợi đâu chưa thấy thì người dân đã ngậm ngùi khi chỉ được nhận những đồng tiền đền bù rẻ mạt.

Tiếp bài khai thác đất ở huyện Tam Nông, Phú Thọ: Doanh nghiệp được "vẽ đường"?