Hệ thống giáo dục Bill Gates gắn danh 'quốc tế' để 'đánh lận con đen'?

Hệ thống giáo dục Bill Gates gắn danh "quốc tế" để "đánh lận con đen"?

Trong các Quyết định thành lập trường Tiểu học, THCS và THPT đều được gắn chữ "Quốc tế" trước tên trường "Thăng Long".

Bé gái 6 tuổi viết thư gửi các trường học đề nghị “không thả bóng bay ngày khai giảng"