Bài 2: Hàng loạt gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế được CDC Nam Định 'chỉ định thầu' thế nào?

Bài 2: Hàng loạt gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế được CDC Nam Định "chỉ định thầu" thế nào?

Hàng chục tỷ đồng được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định chỉ định thầu để mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế để "phòng chống dịch bệnh COVID - 19".

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định "chỉ định thầu" Hệ thống Real-time PCR hơn 4,1 tỷ