Ban Quản lý các KCN Hậu Giang đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu trong năm 2020

Tâm Y - Kim Thoại  - Thứ ba, 19/01/2021, 16:02 PM
Năm 2020 dù bị ảnh hưởng của Covid-19 nhưng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp cuối năm 2020, chuẩn bị chào đón năm mới 2021 ông Nguyễn Phong Minh - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hậu Giang đã có những chia sẻ xung quanh hoạt động của đơn vị này trong năm qua.

Trong năm qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Ban Quản lý dự án vẫn đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu đề ra. Xin ông cho biết, Ban Quản lý đã làm được những gì để vượt qua khó khăn và đạt được kết quả như trên?

Trong năm 2020, Ban Quản lý tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về việc ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN, CCNTT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý trong thu hút đầu tư và giảm bớt thời gian xin chủ trương của cấp trên.

Ban Quản lý đã tiếp và làm việc với 27 nhà đầu tư, đồng thời đã trình và được UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án mới và mở rộng, với tổng số vốn đăng ký mới 3.205 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Quản lý đã rà soát tiến độ triển khai dự án, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định; hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục khởi công và xây dựng hoàn thành dự án; thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh giấy giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) kịp thời.

Về công tác quản lý doanh nghiệp và môi trường, Ban Quản lý đã chủ động chỉ đạo quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Năm 2020, các doanh nghiệp trong các KCN, CCNTT của tỉnh tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 28.202 tỷ đồng. Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm thường xuyên, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa là chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trong KCN, CCNTT. Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý đã tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 06 dự án, hướng dẫn thủ tục môi trường cho 15 dự án.

1582728790-hau-giang

Ông Nguyễn Phong Minh - Trưởng Ban Quản lý các KCN Hậu Giang.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã giao mặt bằng cho nhà đầu tư 13.884 ha. Giải quyết vướng mắc được 43 hộ, hiện tổng số hộ vướng mắc còn lại là 93 hộ. Quan trắc định kỳ chất lượng nước thải, báo cáo tình hình hoạt động hóa chất của 02 trạm xử lý nước thải trên hệ thống Cơ sở dự liệu hóa chất quốc gia. Lắp đặt đường ống cấp nước, trụ cứu hỏa PCCC trong 02 KCN và một số công tác khác tại 02 KCN.

Về công tác xây dựng cơ bản, trình thẩm định quyết toán 33 hạng mục công trình và báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ KCN Sông Hậu - giai đoạn 1, Đường số 6 và Văn phòng Điều hành KCN Tân Phú Thạnh.

Song song đó, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là việc tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại trong kết quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở và cấp huyện (DDCI). Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phối hợp thực hiện quản lý nhà nước tại KCN, CCNTT, Ban Quản lý đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ này với UBND huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

Ban Quản lý các KCN đã đóng góp rất lớn để UBND tỉnh ban hành Quyết định 1309/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về danh mục dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

Ban quản lý đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 1309/QĐ-UBND, đây là kim chỉ nam để định hướng danh mục ngành nghề, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1309/QĐ-UBND, Ban Quản lý các KCN sẽ xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt xu hướng dịch chuyển đầu tư để thu hút các dự án tiềm năng, hiệu quả, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; quy chế thực hiện việc ký quỹ đối với các dự án đầu tư; quy chế quản lý, thanh tra xây dựng trong KCN. Bên cạnh đó, theo dõi, đề xuất kịp thời việc thực hiện tích hợp quy hoạch, phát triển các KCN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong thời gian tới Ban Quản lý các KCN Hậu Giang cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để địa phương tiếp tục phát triển?

Năm 2021, Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN, CCNTT; xây dựng đề án, cơ chế chính sách ưu đãi về vốn giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN để kêu gọi thu hút nhà đầu tư hạ tầng KCN.

Bên cạnh đó, thực hiện tích hợp quy hoạch, phát triển các KCN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giao đất nhà đầu tư; triển khai xây dựng và hoàn thành cơ sở hạ tầng KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, các dự án mới theo kế hoạch bố trí vốn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, CCNTT trên các lĩnh vực, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng tới chính quyền điện tử; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ môi trường trong các KCN, CCNTT; thực hiện tốt vai trò đầu mối của Ban Quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với KCN, CCNTT.

 Xin cảm ơn ông!

Bình luận