Honda Airblade smartkey có giá bán bao nhiêu?

Honda Airblade smartkey có giá bán bao nhiêu?

Giá bán thực tế của Honda Airblade tại đại lý đang cao hơn so với giá bán niêm yết của hãng tới 10 triệu đồng.

Honda SH300i 2019 giá 270 triệu đồng có gì đặc biệt?