"Báo chí là kênh kết nối giữa ngành Y tế và người dân"

Hà Long  - Thứ tư, 04/07/2018, 14:45 PM
Ths.Bs Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế cho rằng trong những năm qua báo chí chính là kênh kết nối giữa ngành Y với người dân.

Thưa ông, ông có đánh giá thế nào về việc phối hợp truyền thông giữa báo chí đối với Bộ Y tế trong thời đại công nghiệp 4.0 về thông tin ngành y trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân?

Ông Nguyễn Đình Anh: Có thể nói, các hoạt động, nhiệm vụ của Bộ Y tế thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian vừa qua đã và đang đạt được nhiều kết quả và được người dân đặc biệt quan tâm, ghi nhận. Để thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ đó, Bộ Y tế luôn coi trọng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí nhằm góp phần rất quan trọng, hiệu quả hơn nữa trong việc cung cấp thông tin lĩnh vực y tế đến với người dân.

Bộ Y tế luôn nâng cao tính phối hợp với truyền thông báo chí dựa trên cơ sở nắm bắt được các vấn đề về xu hướng truyền thông, nhu cầu thông tin của người dân kết hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định vai trò quan trọng của truyền thông báo chí là giúp tuyên truyền phổ biến kiến thức, chính sách, mục tiêu, hoạt động của Ngành Y tế đến với người dân.

DSC_0469

Ths.Bs Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) (Ảnh NVCC).

>> Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và chúc mừng báo Gia đình Việt Nam nhân dịp 21/6

Đặc biệt trong lĩnh vực dự phòng, phòng bệnh, truyền thông giúp cho người dân nắm bắt được các diễn biến về tình hình dịch bệnh, nguyên nhân gây bệnh, phương thức lây truyền, các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa. Do vậy, những năm gần đây công tác truyền thông trong ngành Y tế đã có từng bước chuyển biến tích cực, các hoạt động của ngành đã đi vào khuôn khổ, đạt được những hiệu quả nhất định.

Những hiệu quả thiết thực qua công tác truyền thông mà báo chí mang lại trong công tác truyền thông của Bộ và lợi ích người dân được hưởng từ việc này là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Anh: Trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã hỗ trợ tích cực cho ngành y tế trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền phổ biến kiến thức chuyên ngành, pháp luật đến người dân trong thời gian vừa qua. Đội ngũ phóng viên, nhà báo theo dõi ngành y tế thường xuyên bám sát các hoạt động của ngành và chuyển tải các nội dung thường xuyên, kịp thời đến người dân.

Báo chí là kênh “kết nối” giữa Ngành Y tế và người dân để tạo nên tính hiệu quả đa chiều, tương tác qua lại. Ngành Y tế luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin phản hồi từ người dân để từ đó nghiên cứu và xây dựng những chính sách y tế tốt nhất nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cụ thể, thông qua truyền thông vận động sẽ giúp các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách ủng hộ các chủ trương, chính sách của ngành Y tế, bên cạnh đó, thông qua truyền thông sẽ giúp cho chủ trương này được lan tỏa và tiếp nhận ý kiến tham khảo để các cấp ngành ủng hộ chính sách phù hợp với thực tế đời sống người dân.

Thưa ông, ông có thể cho biết thời gian tới, Bộ Y tế có những kế hoạch, chương trình truyền thông nào về những chính sách để nhằm đẩy mạnh tính hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân?

Ông Nguyễn Đình Anh: Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ chú trọng cung cấp thông tin y tế đến người dân, bởi nhu cầu thông tin không thể thiếu được trong thời đại hiện nay. Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế để có những tài liệu, chương trình dài hạn hơn như: Dự báo, cảnh báo nguy cơ bệnh tật, dịch bệnh lây lan, nguồn lây… để có hướng tuyên truyền đến người dân giúp họ biết và chủ động phòng tránh.

Bộ Y tế đã triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông Nghị quyết 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới thông qua việc ban hành Chương trình hành động 1379 triển khai thực hiện Đề án 2348 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển mạng lưới Y tế cơ sở trong tình hình mới, ban hành Kế hoạch số 1619 của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, trong đó, triển khai mô hình điểm 26 trạm y tế xã nhằm đẩy mạnh công tác y tế cơ sở.

Bộ Y tế cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc triển khai lập hồ sơ sức khỏe cá nhân và xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử, hệ thống y bạ điện tử, phát triển, triển khai rộng rãi hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm,… để tăng cường hiệu quả hoạt động trong Ngành Y tế.

Trước bối cảnh phát triển nhanh chóng công nghệ số, mạng xã hội và sự tiếp cận, cập nhật kỹ thuật, công nghệ nhanh chóng của “công dân số” hiện nay, Bộ Y tế xác định các vấn đề đặt ra, đó là cần chủ động cung cấp thông tin y tế đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và kịp thời đến người dân.

Bên cạnh đó, mỗi người dân khi tham gia vào các mạng lưới thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội cũng cần có ý thức, trách nhiệm với thông tin mình đưa ra đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, rất cần sự hợp lực, hợp tác của các Bộ, ban, ngành liên quan, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành y tế, cộng đồng xã hội trong việc liên kết và đẩy mạnh thông tin nhằm tạo ra một mạng lưới thông tin chính xác, hiệu quả và đem lại lợi ích cho xã hội.

Xin cảm ơn ông!

Bộ Y tế trả lời các vấn đề liên quan đến sinh thuận tự nhiên

Bình luận