Báo chí Việt Nam xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

Tâm Y  - Thứ sáu, 19/04/2019, 19:56 PM
Ngày 19/4, tại TP Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, nhấn mạnh: “69 năm qua kể từ ngày thành lập (21/4/1950- 21/4/2019), tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ gần 300 hội viên ban đầu, đến nay Hội đã thu hút gần 24.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và 214 Chi hội trực thuộc trên cả nước. 

3 (1)

Ông Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QT

Hội nghị lần này, là dịp để các đại biểu, từ thực tiễn công tác của mình, với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, trong việc đổi mới nội dung, phương thức để tăng thêm tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo. Đồng thời, cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các nguyên nhân, trong đó tập trung vào các nguyên nhân chủ quan. Từ đó, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới”.

5 (5)

Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QT

Đánh giá, tổng kết hoạt động năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức về mọi mặt.

Đặc biệt là việc thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025, việc sắp xếp, sáp nhập các tổ chức Hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), phần nào ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của những người làm báo. Nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, trong năm qua các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Có thể khẳng định, năm 2018, là năm hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Ho Quang Loi

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: QT

Đặc biệt, với việc ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc sử dụng mạng xã hội. Đại đa số các nhà báo - hội viên sau khi được học tập, quán triệt Quy tắc đã ý thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm chính trị của người làm báo khi tham gia mạng xã hội, trong xử lý nguồn tin trên mạng xã hội phục vụ tác nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội nhà báo trong năm qua: “Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi đánh giá cao vai trò, tính hiệu quả của Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc triển khai thực hiện Luật báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận, “hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những hạn chế đó là: một số cơ quan báo chí hoạt động, thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; tình trạng chạy theo yếu tố thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một chiều, giật gân, câu khách; một số văn phòng đại diện, phóng viên, hội viên thường trú và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, gây tác động xấu đến dư luận xã hội”.

1 (5)

Toàn cảnh Hội nghị.

Định hướng về hoạt động báo chí trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý: Tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống. Đồng thời, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ động trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; chủ động bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt vu khống, gây chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong Đảng và trong xã hội.

Đối với Hội Nhà báo Việt Nam Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cỗ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng đội ngũ những người làm báo Việt Nam ngày càng trưởng thành, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng thật sự là ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước.

Bình luận