Thứ năm, 12/12/2019

Bảo Hiểm Sức Khỏe

  • Điểm tựa cho người lao động trước rủi ro nghề
    Kinh tế 4 tuần trước

    Năm 2018, Việt Nam xảy ra gần 8000 vụ tai nạn lao động, 1038 trường hợp tử vong, trong đó khoảng 50% người lao động làm việc không theo hợp đồng, đồng nghĩa với việc họ không được bảo hiểm trước các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp và chấn thương.

  • Bí quyết sống vui khỏe thời nay
    Kinh tế 1 tháng trước

    Sức khỏe có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển cá nhân, cũng như của toàn xã hội. Tuy nhiên ở Việt Nam, việc nhìn nhận sức khỏe như một điều kiện cơ bản để đảm bảo chất lượng cuộc sống vẫn còn chưa phổ biến.