Bảo Việt dành 42 tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo

PV  - Thứ sáu, 19/10/2018, 22:02 PM
Đồng hành cùng chương trình, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" 500 triệu đồng.

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Tập đoàn Bảo Việt đã đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.”

Empty

Đồng hành cùng chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo

Tập đoàn Bảo Việt đã đăng ký ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trong năm 2018 do Tập đoàn chủ động triển khai: 42 tỷ đồng bao gồm các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ xây dựng các công trình trường học, trạm y tế tại một số địa phương trên cả nước, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Bên cạnh đó tập đoàn còn tập trung vào các hoạt động tri ân, tham gia tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng hoc học sinh nghèo vượt khó học giỏi….

Đồng hành cùng chương trình, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" 500 triệu đồng. Chương trình diễn ra đúng vào ngày 17/10 - ngày cả nước vì người nghèo, thể hiện trách nhiệm xã hội của Bảo Việt vì cộng đồng.

Video Gia tăng tội phạm buôn bán người ở Đắc Nông

Bình luận