Thị trường vật liệu xây dựng 2020: Tăng trưởng ổn định cùng bất động sản

Thị trường vật liệu xây dựng 2020: Tăng trưởng ổn định cùng bất động sản

Là nguồn tiêu thụ chính của ngành vật liệu, thị trường bất động sản với những triển vọng phát triển năm 2020 sẽ tiếp tục mở ra một giai đoạn tăng trưởng tích cực cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này.

5 công trình dình đám của FLC Stone trong năm 2019