Ra mắt tiểu khu The Wonders – Tâm điểm phồn hoa tại thành phố Cao Bằng

Ra mắt tiểu khu The Wonders – Tâm điểm phồn hoa tại thành phố Cao Bằng

Tiểu khu The Wonders thuộc dự án TNR Grand Palace Cao Bằng được kỳ vọng kiến tạo nên một dấu ấn nghệ thuật, kết tinh những tinh hoa của kiến trúc kiểu Pháp, thiết lập nên một chuẩn mực khác biệt về nghệ thuật thụ hưởng cuộc sống.  

Ban Quản lý và Đội bảo vệ tại TNR GOLDMARK CITY được cộng đồng cư dân khen ngợi  vì sự chuyên nghiệp