BĐS tại TP. Hồ Chí Minh năm 2018: Phân khúc cao cấp, siêu cao cấp càng lấn át phân khúc bình dân

BĐS tại TP. Hồ Chí Minh năm 2018: Phân khúc cao cấp, siêu cao cấp càng lấn át phân khúc bình dân

Năm 2018, BĐS tại TP. HCM có tỷ trọng lớn nhất là phân khúc cao cấp và siêu cao cấp (44,5%), trung cấp là: 35.7%, phân khúc bình dân có tỉ trọng nhỏ nhất với: 19,8%.

Giao dịch BĐS khu vực Hà Nội năm 2018: Phân khúc căn hộ trung cấp chiếm lĩnh thị trường