HANIF tài trợ vốn cho các dự án của Tập đoàn Capital House

HANIF tài trợ vốn cho các dự án của Tập đoàn Capital House

Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội sẽ cho vay vốn các dự án do Tập đoàn Capital House làm chủ đầu tư.

Capital House hiện thực hoá giấc mơ an cư với chuỗi dự án NƠXH EcoHome