Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội áp dụng mức 5%/năm trong năm 2018

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội áp dụng mức 5%/năm trong năm 2018

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tiếp tục áp dụng mức 5% trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội...

Mua nhà ở xã hội bao nhiêu lâu thì được chuyển nhượng, mua bán lại?