Ra mắt chính sách đầu tư mới tại “siêu dự án” FLC Quảng Bình

Ra mắt chính sách đầu tư mới tại “siêu dự án” FLC Quảng Bình

Với ưu điểm nội tại của sản phẩm kết hợp với chính sách đầu tư hấp dẫn, nhiều nhà quan sát dự đoán đợt “sốt hàng” FLC Quảng Bình sẽ còn tiếp tục lan rộng trên thị trường.

Vì sao Western Village - FLC Quảng Bình được chào đón nồng nhiệt tại TP. Hồ Chí Minh?