Thứ tư, 27/05/2020

bệnh nhân hồi phục

  • 11 tin tốt lành giữa đại dịch Covid-19
    Tin tức 2 tháng trước

    Trước sự hỗn loạn mà đại dịch Covid-19 mang đến, chúng ta vẫn nhận được những dấu hiệu đáng mừng như việc phát hiện kháng thể chống virus, sự hồi phục tích cực của bệnh nhân, các trường hợp nhiễm bệnh giảm mạnh,…