Thứ hai, 01/03/2021

Bị Phi Nhung đăng đàn cảnh cáo, Hồ Văn Cường đã thay đổi như thế nào?

Sao 1 tuần trước

1 tuần sau khi bị mẹ nuôi Phi Nhung đăng đàn cảnh cáo vì lười biếng, khó dạy bảo và mắc bệnh "ngôi sao", Hồ Văn Cường đã có sự thay đổi lớn trong hành động.

Phi Anh  
BÌNH LUẬN