Thứ năm, 12/12/2019

bí thư trung ương đảng

  • Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam
    Tin tức 5 tháng trước

    Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết về truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, XH

  • Báo chí Việt Nam xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa
    Tin tức 7 tháng trước

    Ngày 19/4, tại TP Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.