Thứ tư, 22/01/2020

biến đôi khí hậu

  • Trẻ nguy cơ bị trầm cảm, rối loạn lo âu khi tiếp xúc không khí ô nhiễm
    Sống + 3 tháng trước

    Một nghiên cứu gần đây phát hiện ô nhiễm không khí có thể liên quan đến các rối loạn sức khỏe tâm thần gia tăng như lo lắng và trầm cảm ở trẻ em.