Thứ hai, 24/02/2020

Biển quảng cáo gây thất thoát tiền điện