Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tuấn Khanh  - Thứ năm, 19/09/2019, 15:58 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Phạm Anh Tuấn.
tan thu truong bo thong tin va truyen thong

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho ông Phạm Anh Tuấn

Theo Quyết định số 1229/ QĐ-TTg ngày 19/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí quan trọng tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Cụ thể, tháng 2/2011, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Tháng 9/2013, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tháng 12/2017, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Trong các vị trí lãnh đạo của mình trước đến nay ông Phạm Anh Tuấn được cho là đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ của ngành bưu điện, đưa Bưu điện Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Bình luận