Thứ hai, 25/05/2020

Bộ Nội vụ Lào

  • Hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã và đang tiếp tục được củng cố đổi mới và phát triển sâu rộng hơn
    Tin tức 5 tháng trước

    Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào tổ chức Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc”.