Bộ trưởng Lê Thành Long dự ngày Hội Đại đoàn kết phường Giảng Võ - Hà Nội

PV  - Thứ ba, 17/11/2020, 09:33 AM
Ngày 16/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) phường Giảng Võ đã tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Giảng Võ năm 2020.

Tham dự ngày hội có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Uỷ ban TƯMTTQVN Phạm Thu Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, Bí thư Quận uỷ Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Ban công tác mặt trận và hơn 300 đại biểu đại diện hộ gia đình trên toàn phường Giảng Võ.

Empty

Đại biểu tham dự Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Giảng Võ, Ba Đình năm 2020.

Việc tổ chức ngày hội nhằm mục đích tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm các ngày lễ lớn của của Đất nước và Thủ đô.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và sơ kết 3 năm thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”.

Theo đó, năm 2020, kết quả bình xét gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 93,8%, tổ dân phố văn hóa đạt 100%. Đặc biệt có 13 hộ gia đình gia đình đạt “ Gia đình văn hóa tiêu biểu ”, 17/17 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và hơn 4.300 hộ gia đình đạt văn hóa, trong đó có 13 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 được bình xét tại 13 Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thuộc phường.

Anh 6

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến nay, MTTQ Phường đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 500 triệu đồng để chăm sóc, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, trong đợt kêu gọi toàn dân hướng về đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung, phường Giảng Võ đã phát động được 226 triệu đồng ủng hộ tới nhân dân miền Trung.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước và “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh đóng góp công sức xây dựng phường Giảng Võ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại ngày hội, ông Chu Xuân Thịnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Giảng Võ nhấn mạnh sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác. Các phong trào, các cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở địa bàn dân cư, tổ dân phố. Không những thế, việc xây dựng nếp sống văn hoá ở tổ dân phố có nhiều tiến bộ, cưới xin ma chay, lễ hội được tổ chức theo đúng quy chế, quy ước, không hình thức, lãng phí.

Empty

Ông Chu Xuân Thịnh, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ghi nhận những kết quả mà phường đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư ngày càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng và được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2020 cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, Bộ trưởng đánh giá cao Khu dân cư cùng toàn thể nhân dân đã cùng nhau thực hiện đạt nhiều kết quả có ý nghĩa từ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là đợt kêu gọi nhân dân hướng về đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung.

Anh 8

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng quà nhân dịp ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các cư dân của phường Giảng Võ phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắnng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu trở thành phường đáng sống nhất tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp của Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần hết sức quan tâm đến việc thực hành, phát huy dân chủ; lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở cơ sở. 

Cũng trong ngày hội, Bộ trưởng đã tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 01 phần quà cho UBMTTQ phường và 05 phần quà đến các đồng chí Ủy viên UBMTTQ phường có nhiều đóng góp cho công tác MTTQ. 

Bình luận