Bộ Y tế thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

H. Sơn  - Thứ hai, 10/09/2018, 11:40 AM
Bộ Y tế cho biết, bộ này vừa thống nhất phương án thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, việc thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (trực thuộc Bộ Y tế), để bổ nhiệm người giỏi nhất, có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản  lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cũng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, kế thừa và phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Nhà trường.

Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như bảo đảm sự ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và đáp ứng nhu cầu xã hội.

daihocyduochaiphong

Trường Đại học Y dược Hải Phòng

>>>Những lời tri ân xúc động gửi tới mẹ trong đêm nhạc “Ơn nghĩa sinh thành”

* Đối tượng dự thi:

Người dự thi phải bảo đảm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (theo quy định tại Quyết định số 4286 /QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

* Nội dung thi bao gồm:

+ Thi viết với nội dung thi kiến thức chung về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thời gian thi viết là 180 phút. Nguyên tắc lựa chọn là người đạt từ 50/100 điểm trở lên tham gia thi trình bày đề án.

+ Thi trình bày đề án, nội dung thi trình bày đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng.

Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của những người tham dự. Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút;  Thời gian trả lời chất vấn từ 60 đến 90 phút. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút. Kết quả thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm đề án.

+ Thời gian:

- Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 11/9/2018 đến 3/10/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ 4/10/2018 đến 10/10/2018.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: Từ 11/10/2018 đến 25/10/2018.

-  Thi viết: 7/11/2018.

-  Trình bày đề án: 8/12/2018.

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế số 138A, phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bình luận