Tặng quà gì để “vừa lòng, đẹp ý” chị em ngày 8/3?

Tặng quà gì để “vừa lòng, đẹp ý” chị em ngày 8/3?

Giữa ma trận hàng trăm loại quà tặng, để chọn được món quà trúng ý chị em đồng nghiệp, nhân viên hay sếp nữ là việc khó ngang lên trời.

Quà tặng 8/3 dành cho cô giáo