Chủ nhật, 22/09/2019

cán bộ làm công tác gia đình

  • Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức gia đình
    Tin tức 1 tháng trước

    Đây là hoạt động thường niên của Sở VHTTDL Hậu Giang, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh.