Cần làm những thủ tục gì khi tách thửa đối với đất ở theo quy định của pháp luật?

Nam Anh  - Thứ hai, 16/09/2019, 10:28 AM
Căn cứ theo quy định trên khi xem xét các điều kiện phải đảm bảo khi tách thửa đối chiếu với tình hình thực tế.

Hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất ở rộng 250m2, hiện nay chúng tôi muốn thực hiện việc tách đôi thửa đất này thì cần làm các thủ tục gì? (Bạn đọc Minh Nam. Email: nguyenminhnam...@gmail.com, Yên Thủy, Hòa Bình)

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Về thủ tục tách thửa, theo khoản 1, Điều 75, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) quy định: "Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa".

Hồ sơ để tách thửa được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu số 11/ĐK) và Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Tach-thua-dat01

Những thủ tục cần làm khi tách thửa đất theo quy định của pháp luật (Ảnh minh họa)

>>>Thủ tục tách hộ khẩu như thế nào?

Bạn có thể nộp hồ sơ tại tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mới tách; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Căn cứ theo quy định trên khi xem xét các điều kiện phải đảm bảo khi tách thửa nêu trên, bạn đối chiếu với tình hình thực tế, hiện nay của gia đình mình cũng như các chính sách, quy định cụ thể tại địa phương để thực hiện đúng quy định của pháp luật đất đai.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Công ty Luật TNHH Đức An (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)

Bình luận