Thứ sáu, 24/05/2019 14:38:54

cạn tình

  • Oái oăm chuyện ngoại tình
    Gia đình 1 năm trước

    Không có cái khổ nào hơn khi biết chồng mình đi ngoại tình mà đành bó tay. Có người chồng ngoại tình về còn “gả giá” với vợ “cứ hai đêm, tôi ngủ với người tình một đêm".

  • Đàn bà còn yêu, không ai cản nổi, đàn bà cạn tình, chẳng ai ngờ hết
    Gia đình 1 năm trước

    Tôi vẫn thường nói với mấy ông bạn mình rằng: “Đùa với ai thì đùa, đừng có đùa với vợ”, khi đó, các ông ấy cười nói rằng: “Đàn bà có gì mà sợ