Cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn

P.V  - Chủ nhật, 30/09/2018, 19:29 PM
Vợ tôi lấy cớ là chăm con, kê khai những khoản chi khống nhằm tăng mức cấp dưỡng thì xử lý ra sao?

Hai vợ chồng tôi đang thực hiện thủ tục ly hôn. Tôi và vợ tôi đều muốn giành quyền nuôi con. Trong trường hợp vợ tôi giành được quyền nuôi con và yêu cầu cấp dưỡng thì mức cấp dưỡng được quy định cụ thể là bao nhiêu? Nếu vợ tôi lấy cớ là chăm con, kê khai những khoản chi khống nhằm tăng mức cấp dưỡng thì xử lý ra sao?

2

-> Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân khi có con nhỏ

Trả lời:

Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình như sau:

“1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

  • Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

….”

Như vậy, nếu bạn không trực tiếp nuôi con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình.

image_6483441_491x600

Luật sư Đặng Thành Chung – Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)

Về mức cấp dưỡng, Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau:

“Điều 116. Mức cấp dưỡng

  • Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
  • Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết”.

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể mức cấp dưỡng là bao nhiêu mà phải căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng và đương nhiên những chi phí này phải là chi phí hợp lý. Trong trường hợp vợ bạn đưa ra các chi phí khống để tăng mức cấp dưỡng thì phải cung cấp các chứng từ, hóa đơn. Ngược lại, bạn cũng phải đưa ra những căn cứ chứng minh các chi phí đó không hợp lý. Tòa án sẽ xem xét, nếu xét thấy những chi phí đó không hợp lý thì Tòa sẽ không giải quyết.

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Tùy từng trường hợp mà các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Video Người đàn ông chụp được đứa bé 10 tuổi rơi ra ngoài cửa sổ

Bình luận