Thứ tư, 01/04/2020

cậu chuyện cuộc sống

  • Hành động nhỏ của chị gái khiến em trai cả đời đền đáp
    NGẪM 5 tháng trước

    Bạn có thể nghĩ rằng những gì bạn đã làm cho người khác chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với họ, nó có thể có ý nghĩa rất lớn, họ sẽ mang ơn cả cuộc đời.