Thứ tư, 11/12/2019

câu chuyện về người thầy

  • Thầy có nhớ em không?
    NGẪM 1 tháng trước

    Câu chuyện về cách xử lý của người thầy với học sinh đã khiến em nhớ mãi. Đó là bài học về sự vun xới chứ không phải triệt hạ của một người dẫn dắt.