Thứ sáu, 13/12/2019

câu nói truyền cảm hứng

  • Những câu nói truyền cảm hứng cho phụ nữ mạnh mẽ
    Gia đình 1 tháng trước

    Phụ nữ hiện đại ngày nay không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn mạnh mẽ trước bão giông cuộc đời.

  • 10 câu nói của Steve Jobs truyền cảm hứng cho cuộc sống của bạn
    NGẪM 3 tháng trước

    Steve Jobs được nhớ đến như một nhà đổi mới to lớn, một huyền thoại của Apple, một doanh nhân xuất sắc và có tầm nhìn tuyệt vời.