Thứ năm, 02/04/2020

Chánh thanh tra bộ giáo dục và đào tạo

  • Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo thanh tra đột xuất Trường ĐH Điện lực
    Tin tức 8 tháng trước

    Thanh tra Bộ Giáo dục đã ký quyết định thanh tra và sẽ tiến hành thanh tra đột xuất công tác quản lý, đào tạo tại Trường Đại học Điện lực.