Thứ năm, 02/04/2020

chiến đấu với đại dịch

  • Bác sĩ 85 tuổi sẵn sàng trở lại bệnh viện hỗ trợ chống dịch Covid-19
    Tin tức 1 tuần trước

    Ở tuổi 85, vị bác sĩ già vẫn sẵn sàng trở lại tiền tuyến, chiến đấu với đại dịch Covid-19 cùng một lời đanh thép: “Tôi không sợ, ngay cả khi tình hình dịch bệnh khó đối phó đến đâu đi nữa”.