Thứ ba, 25/02/2020

chính sách phát triển thủy sản

  • Agribank cho vay trên 35.000 tỷ đồng phát triển thủy sản
    Kinh tế 6 tháng trước

    Phát huy lợi thế đường bờ biển, trong những năm qua Agribank đã hỗ trợ ngư dân số tiền trên 35.000 tỷ đồng để phát triển thủy sản.